Després de dos mesos i mig d’ençà de l’estat d’alarma a causa de la Covid-19, la situació ha experimentat una millora considerable respecte a les primeres setmanes de la pandèmia.

Durant aquests dies, moltes persones no s’han aturat, com és el cas dels Pallapupas, que amb la seva gran tasca contribueixen a la humanització dels processos hospitalaris i a la prevalença de les persones per sobre de la malaltia mentre duri aquest procés.

El riure ajuda a canalitzar la tensió, la por i l’ansietat que moltes persones pateixen davant d’aquesta situació i, per aquest motiu, volen acompanyar-les amb el que millor saben fer: teatre.

Sens dubte els Pallapupas ajuden a poder fer front a aquest moment vital amb més optimisme.