FORGOT YOUR DETAILS?

S’incrementen els beneficis fiscals al mecenatge

by / dilluns, 18 maig 2020 / Published in NOTICIES

Amb la modificació de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals als mecenatge, s’augmenta en 5 punts percentuals el percentatge de deducció prevista per les donacions efectuades per contribuents de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

És una mesura que vol millorar els incentius al micromecenatge i que té efecte des de l’1 de gener de 2020 a entitats acollides a la llei mencionada, com és el cas d’Ampert.

Aquesta elevació també s’aplica als contribuents de l’Impost sobre la Renda de no Residents que operin al territori espanyol sense establiment permanent.

D’aquesta manera, la base de deducció d’un import de 150 euros passa del 75 al 80%, i la resta de la base de deducció del 30 al 35%.

El percentatge del 35% s’elevarà fins el 40% si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior.

Deixa un comentari

TOP