FORGOT YOUR DETAILS?

Presentació de la Memòria d’Activitats del 2019

by / Dilluns, 24 febrer 2020 / Published in ACTIVITATS

Un any més, ens plau presentar la memòria anual d’activitats d’Ampert, on es recullen les principals accions i activitats que hem dut a terme al llarg de l’any 2019.

En aquest document s’exposa, de forma resumida, tota l’activitat realitzada al llarg d’aquest any, així com els esdeveniments més destacats.

Hem donat continuïtat als serveis assistencials adreçats a persones de l’Alt Penedès amb càncer.

Per altra banda, durant aquest any hem seguit treballant en defensa de l’eficàcia, l’eficiència i la transparència en la gestió, per tal de satisfer, d’una banda les necessitats i expectatives de les persones usuàries i per l’altra la de les sòcies i socis, empreses i col·laboradors per a la consecució de la missió, visió i valors de l’entitat.

En nom del col·lectiu que atenem, volem donar gràcies a aquelles entitats públiques, fundacions privades i persones físiques, que ja han permès amb la seva col·laboració i suport, realitzar la tasca presentada i que no és altra que la de crear una societat més solidària, de persones per a les persones.

Podeu consultar la memòria d’activitats en el següent enllaç:

http://www.ampert.org/wp-content/uploads/2020/02/MEM%C3%92RIA-DACTIVITATS-2019.pdf

Deixa un comentari

TOP